Požárně dělící konstrukce

Provádíme montáž stavebně dělících konstrukcí, oddělující jednotlivé požární úseky, včetně požárních uzávěrů.

Všechny požárně dělicí konstrukce musí splňovat požadavek požární odolnosti. Požární odolnost konstrukcí je doba v minutách, po kterou musí být schopny odolávat účinkům požáru bez porušení požadované funkce.

Reference:

  • Kolektory Praha – protipožární přepážky
  • Pražská teplárenská – protipožární přepážky
  • Česká televize, Kavčí hory – šachtové stěny s požárními uzávěry
  • Lovochemie a.s. – požární uzávěry
  • Letiště Milana Rastislava Štefánika Bratislava – protipožární přepážky v kolektoru
  • Zkušebnictví a.s., zkratovna Praha Běchovice – protipožární přepážky aj.