Historie

Historie firmy:

Firma OMEPS PRAHA s.r.o. byla založena v roce 1995, s původním zaměřením na provádění tzv. „suché“ výstavby. Časem jsme se v této oblasti činností zaměřili především na požárně dělící konstrukce a zvyšování požární odolnosti již stávajících konstrukcí, při různých přestavbách a změnách v užívání objektů.

Při provádění stavebních prací jsme často přicházeli do styku s různými instalacemi prostupující těmito konstrukcemi, které stejně jako tehdy i nyní je nutné též ochránit proti případnému požáru, aby nestalo že nechráněním těchto vytvořených otvorů ve stavbě došlo k prohoření požárně dělící konstrukce oddělující samostatné požární úseky.

Pro tento důvod jsme činnost firmy rozšířili o dodávky a montáž protipožárních systémů (se zaměřením na Intumex, ale v současnosti i na jiné systémy), aby naše dodávky pasivních požárně bezpečnostních zařízení byly co nejvíce komplexní.

Roku 1996 byla založena sesterská firma Intuczech, s.r.o., která zajišťuje dovoz protipožárních materiálů do ČR a dále je specializována na technické poradenství, spojené s problematikou požární ochrany staveb.

V roce 1998 jsme se stali zakládajícími členy asociace „Požární ochrana staveb“, která se snaží minimalizovat „nešvary“ v této oblasti stavebnictví a spolupracuje se zástupci státní legislativy na tvorbě a úpravách celého spektra právních předpisů a norem, související s danou problematikou na území ČR.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně doškolováni výrobci protipožárních systémů a vedoucí technici jsou osobami odborně způsobilými v oblasti požární ochrany, dle §11 zákona ČNR č. 133/1985Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. pro výkon činnosti jsou oprávnění srovnatelná s udělením odborné způsobilosti podle §11 zákona SNR SR č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a §35 vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z.z.).