OMEPS PRAHA, s.r.o. – požární bezpečnost staveb


Firma OMEPS PRAHA zajišťuje požární bezpečnost staveb. Poskytujeme poradenství, potřebnou dokumentaci i dodávky protipožárních materiálů a instalaci protipožárních opatření na staveništích. Od roku 1995 jsme realizovali velké množství projektů na malých i velkých stavbách v Praze a celé České republice. Část referencí uvádíme na samostatných stránkách: Požární ucpávky, Požárně dělící konstrukce a Protipožární obklady a nátěry.

Služby v oblasti požární bezpečnosti

 • Kontrola funkčnosti požárního odvětrání a přetlakových klapek
 • Dodávka a montáž požárně dělících konstrukcí
 • Dodávka a montáž protipožárních ucpávek
 • Dodávka a provedení protipožárních nátěrů a obkladů konstrukcí
 • Zvýšení požární odolnosti stávajících konstrukcí optimálním provedením, s ohledem na stávající stav a možnost montáží
 • Dodávka a montáž certifikovaných desek pro oddělení kabelových tras dle ČSN 73 75 05 a ČSN 33 2000-5-52
 • Optimalizace nákladů na požární zabezpečení objektů již ve stádiu projektových prací
 • Zpracování dokumentace provedení a umístění veškerých pasivních požárně bezpečnostních zařízení v objektech, včetně jejich identifikace pro následné revize dle vyhlášky č. 246/2001Sb. a 23/2008 Sb.
 • Provádění pravidelných revizí požárně bezpečnostních zařízení dle vyhl. č. 246/2001Sb. a 23/2008 Sb. (uvedené činnosti jsou vymezeny srovnatelně vyhláškou MV SR č. 121/ 2002 Z.z. o požiarnej prevencii a vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z., ustanovující technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost´ pri výstavbe a pri užívaní stavieb).

Jsme držiteli řady potřebných oprávnění a certifikátů

 • PROMAT s.r.o. – veškeré konstrukce
 • GRENA a.s. – protipožární konstrukce
 • INTUMEX s.r.o. – protipožární ucpávky
 • HILTI s.r.o. – protipožární ucpávky
 • Dunamenti – protipožární ucpávky
 • QUALICHEM s.r.o. – protipožární nátěrové hmoty na dřevěné a pomocné konstrukce
 • ROXTEC CZ s.r.o. – kabelové a potrubní průchodky
 • FELIX House s.r.o. – protipožární systémy DICO
 • ROCKWOOL a.s. – protipožární ochrana VZT potrubí
 • MANDÍK a.s. – požární klapky
 • Osvědčení pro práce na zařízeních do 1000V třídy A
 • Osvědčení pro práce ve výškách pomocí horolezecké techniky